Eataly och Slow Food-trädgårdarna i Afrika

För att hjälpa de fattigaste befolkningarna i världen räcker det inte att ge dem mat. Det är mycket sundare att lära dem hur man producerar livsmedel att föda sig med. Från denna synvinkel startades projektet Slow Food 10 000 trädgårdar i Afrika i vilket Eataly är en partner. Tack vare detta initiativ skapas lotter av odlad mark i skolor och byar i Afrika som ger mat till tusentals människor. Men inte bara det: det är samma invånare, med stöd av medlemmarna i föreningen, som tar hand om skörden och lär sig i första hand vad det innebär att bruka jorden.

10.000 orti in Africa

Goda, rena och rättvisa trädgårdar

De afrikanska trädgårdarna har 10 egenskaper som respekterar Slow Foods mantra “Gott, rent och rättvist”:

1. De är grundade av en gemenskap
2. De är baserade på observation: av territoriet, av råvarorna, av tillgängliga arter, av vattenkällorna
3. De behöver inte stora utrymmen
4. De är utrymmen för biologisk mångfald
5. De producerar sina egna frön
6. De odlas med hjälp av hållbara metoder
7. De bevarar vatten
8.De är utomhusklassrum för att lära lokalbefolkningen jordbruk
9. De är användbara, men också underhållande
10. De har skapat ett nätverk, dvs. de håller kontakt och hjälper varandra

10.000 orti in Africa

De afrikanska trädgårdarna i siffror

Hittills har nära 3000 trädgårdar i 35 länder skapats genom att involvera över 50 tusen personer. Av dessa trädgårdar har hela 500 lanserats tack vare Eatalys bidrag, och ytterligare 100 kommer att upprättas senast 2019. Initiativet visar sig också vara värdefullt för att mildra klimatförändringen: under senare år är Afrika särskilt sårbart, eftersom det har begränsad kapacitet för att klara de extrema och oförutsägbara väderförhållanden som har blivit normala idag. Och i och med Trädgårdarna i Afrika, har de “vägglösa klassrummen” där principerna om hållbart jordbruk, lokal matkultur och traditionella produkter främjas, blivit  ett viktigt verktyg för de befolkningar som har lärt sig att dra nytta av det.

10.000 orti in Africa

Slow Food i Afrika

Trädgårdarna i Afrika är bara ett av de projekt som Slow Food har lanserat på kontinenten: Afrika har idag  457 produkter i katalogen Ark of Taste, dvs. online-katalogen för små lokala kvalitetsprodukter som riskerar att försvinna, 43 Slow Food-hemvister och 5 Jordmarknader. Allt detta tack vare bidraget från det nya nätverket av unga afrikaner, som efter att ha utbildats verkar för att dag för dag bygga en grund för Slow Food-filosofin i sina länder.

 

Foto: Paola Viesi